Aktuálne počasie

Dôležitá informácia / Dôležitá informácia

Vysvetlenie privlastňovania úlovkov

http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/rybarstvo/graficke-znazornenie-privlastnovania-si-ryb-final.pd

http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/rybarstvo/vysvetlivky-ku-grafickemu-znazorneniu-privlastnovania-si-ryb-final.pdf

http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/rybarstvo/komentar-k-privlastnovaniu-si-ulovkov-14-ods-2-pism.pdf

2 % zo zaplatených dani môžete našej organizácii poukázať cez účet Rady SRZ:

IČO: 00178209    Právna forma: Občianske združenie  Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz

Sídlo: Andreja Kmeťa   Číslo : 20   010 55 Žilina