Aktuálne počasie

Brigády

Brigády na rybníku Vengliská sa budú v roku 2024 konať  v dňoch 01., 02., 03. a 04. mája, 26. a 27. júla, 7. septembra, 25., 26. a 27. októbra. Záujemcovia hlásiť sa u p. Čudejka na tel čísle 0911 260 101 a p. Becheru na tel. čísle:  0904 521 186. Ďalej sa budú brigády konať v sobotu každý prvý týždeň v mesiaci v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. Záujemcovia hlásiť sa u p. Becheru na tel. čísle:  0904 521 186. Od mesiaca máj 2024.

Každý člen je povinný nahlásiť svoju účasť na brigáde na rybníku Vengliská u p. Čudejka na tel čísle 0911 260 101 a p. Becheru na tel. čísle:  0904 521 186

Brigády na rieke Poprad.

V prípade záujmu odpracovať brigády na tečúcich vodách MO SRZ Stará Ľubovňa kontaktovať  p. Compľa na tel. čísle: 0907 401 503

Po neodpracovaní brigád v roku 2024, uhradíte za neodpracovanú brigádu 40,- €. Inak Vám nebude vydané povolenie na rybolov v nasledujúcom roku.

Dôchodcom, ktorí neodpracujú 4 hodiny nebude vydané dodatkové povolenie v nasledujúcom roku.