Aktuálne počasie

Cenník hosťovacie

Hosťovacie povolenky na vody lipňové :  
Denná   10 €
Denná pre nečlenov SRZ 20 €
Denná deti a mládež do 15. rokov 3 €

 

Hosťovacie povolenky na vody kaprové :

 
Denná 10 €
Týždenná 30 €
Denná pre nečlenov SRZ 20 €
Týždenná pre nečlenov SRZ 67 €
Denná nečlen dieťa do 15 rokov 10 €
Hosťovacia povolenka na vody pstruhové :  
Denná   10 €

Na 3 vychádzky

Denná nečlen SRZ

18 €

20 €

 

Hosťovacie povolenky si môžete zakúpiť v Starej Ľubovni v predajni AQUA - šport  u p.  Jána Dobiáša /akvaristické a rybárske potreby - nákupné centrum Družba /,  u p. Antona Becheru v  Starej Ľubovni,  tel. : +421904 521186,  u MVDr. Jozefa Kaletu v Nižných Ružbachoch č.d. 122, tel. : +421915925241, u p.  Miroslava Timčáka v Podolínci, te.l: +421907173007.