Aktuálne počasie

Cenník lipňové

Povolenky sa vydávajú v kancelárii MO SRZ na nám. gen. Štefánika 4 /budova Pošty/ 2. poschodie č.d. 218 každú stredu od 15:00 hod. do 16:30 hod. 

Ceny lipňových povolení pre rok 2024:  
lz    - zväzové povolenie dospelí a mládež od 15 rokov - len k miestnej povolenke  70 €
lzd  - zväzové povolenie pre deti (3-14 rokov) 10 €
lmd - miestne povolenie pre deti (3-14 rokov) 17 €
lm   - miestne povolenie dospelí a mládež od 15 rokov 60 €
lmz - miestne povolenie dôchodcom nad 70 rokov 30 €
Pre rok 2023  
Lov hlavátky 10 vychádzok 50 €  
Hlavátkové povolenky predáva p. Compeľ, Podolínec 0907 401 503  

Hlaváková povolenka bude predaná len tým záujemcom, ktorí majú odpracovanú brigádu v roku 2023.

Zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ - 600,- €

Zvláštne povolenie na všetky revíry SRZ - Chyť a pusť - 400,- €

Členské a prevádzkové poplatky nájdete pri kaprových povoleniach.