Aktuálne počasie

Plán podujatí

V roku 2024

05.05. - otvorenie rybárskej sezóny na VN Vengliská spojené s pretekmi v love rýb pre deti, mládež a dospelých členov MO SRZ Stará Ľubovňa

31.05. - pretek na VN Vengliská v love rýb hendikepovaných detí /od vpustu po rampu/

01.06. - pretek na VN Vengliská v love rýb detí /od vpustu po rampu/

06.06. - 09.06. - pretek na VN Vengliská Ľubovniansky kapor Jar, https://slkapor.sk/index.html

27.07. - 28.07. - „Nočný pretek“ na VN Vengliská

24.08. - 25.08. - pretek LRU mucha Divízia B na rieke Poprad v katastri mesta Podolínec

28.09. - 26. ročník pretekov LRU – mucha „Ľubovnianska muška“ na rieke Poprad

29.09. - pretek „Podolínska 15-ka“ LRU – mucha juniori, na rieke Poprad v katastri mesta Podolínec

03.10. - 06.10. - pretek na VN Vengliská Ľubovniansky kapor Jeseň, https://slkapor.sk/index.html

28.12. - „Zamykanie vody“ na VN Vengliská

01.02.2025 - 21. Rybársky ples