Aktuálne počasie

Revíry pstruhové

Každý rybár je povinný sa riadiť Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Potok Hraničná   číslo revíru 4 -0700 -4 -1.

Od ústia v obci Mníšek nad Popradom po pramene.

Potok Jakubianka   číslo revíru 4 -0790 -4 -1.

Od ústia v meste Stará Ľubovňa po cestný most obchvatu mesta Stará Ľubovňa chránené neresisko rýb. Lov celoročne zakázaný!  Od cestného mosta obchvatu mesta Stará Ľubovňa po hranicu VO nad obcou Jakubany potok lovný.

Potok Kamienka   číslo revíru 4 -0970 -4 -1.

Od ústia pri obci Hniezdne po pramene.

 

Potok Lipník   číslo revíru 4 -1270 -4 -1.

Od ústia pri obci Malý Lipník po pramene.

Potok Malý Lipník   číslo revíru 4 -1420 -4 -1.

Od ústia pri Starej Ľubovni po pramene.

Potok Rieka č. 1   číslo revíru 4 -2090 -4 -1.

Od ústia pri obci Nižné Ružbachy po sútok potokov pri hoteli " Kráter" v obci Vyšné Ružbachy.

 

Potok Šambronka č. 1 číslo revíru 4 -2520 -4 -1.

Od ústia v obci Plavnica po cestný most v obci Plavnica.

 

Potok Veľký Lipník   číslo revíru 4 -3160 -4 -1.

Od prítoku do vodnej nádrže Vengliska po pramene. Úsek potoka Veľký Lipník od ústia do rieky Poprad po vtok do vodnej nádrže Vengliska je chránený prírodný výtvor s celoročným zákazom lovu rýb.

Kolačkovský potok    číslo revíru  4-1030-4-1

Od sútoku s Jakubiankou po tabuľu revíru Vojenských lesov a majetkov nad obcou Kolačkov.

Nasledujúce potoky sú chovné revíry a lov na nich je celoročne zakázaný !  
   
Ľubovniansky potok číslo 4 - 1360 - 4 - 2
Sulínsky potok číslo 4 - 2490 - 4 - 2
Rieka č. 2  číslo

4 - 2100 - 4 - 2

Šambronka č.2  od cestného mosta v obci Plavnica po pramene.                                                                                                                                                                              4 - 2520 - 4 - 2