Aktuálne počasie

Dňa 09.11.2022 bol do rieky Poprad nasadený jalec hlavatý v počte 1240 ks vo veľkosti 4 cm.

ZÁKAZ LOVU !!!!

Na revíry Poprad č. 3 číslo 4-1960-6-1 je v časti od cestného mosta v meste Stará Ľubovňa, pri Kauflande, po lávku pre peších na Podsadek "ZIMOVISKO RÝB". Zákaz lovu od 01.11. do 31.12. Na úseku sú osadené tabule zo zákazom lovu. 

Dňa 14.10.2022 bol do rieky Poprad nasadený jalec hlavatý v počte 3400 ks vo veľkosti 4 cm.

Dňa 12.10.2022 bol do potoka Veľký Lipník  nasadený pstruh potočný v počte 2500 ks vo váhe 3g.

Dňa 28.09.2022 dôjde k zarybneniu rieky Poprad v celom úseku násadou hlavátky podunajskej vo veľkosti 50 + v celkovej hmotnosti 150 kg.  Nezamienať si ju so pstruhom dúhovým !!!!

Hlavátkové povolenia v predaji. P. Bechera tel. kontakt 0904521186 a p. Compeľ tel. kontakt 0907 401 503

Dňa 27.06.2022 bol do našich revírov nasadený lipeň tymiánový v počte 20.000 ks vo veľkosti 4 cm.

Dňa 24.06.2022  bol do rybníka Vengliská nasadený kapor K3 1500 kg a K5 400 kg. Spolu 1900 kg.

Dňa 12.06.2022 sme zarybnili rieku Poprad mrenou severnou o dĺžke 7 cm. Spolu 25 kg.

Dňa 02.06.2022  dôjde k zarybneniu rieky Poprad v celom úseku násadou lipňa tymiánového.

Dňa 27.05.2022 sme naše potoky zarybnili Pstruhom potočným o dĺžke do 7 cm v počte 27.000 ks v celkovej hodnote 1705,- €. Na túto peknú sumu prispeli MVDr. Truska Slavomír + MVDr. Truska Samo – 65 Eur, MVDr. Miloš Bodnár - 50 Eur Solotruk Ján - 30 Eur, Bratia Vyrostekovci  - 65 Eur, Kaleta Ján   - 65 Eur, Lichvár Dušan + Karaš Peter  - 65 Eur, MVDr. Jozef Kaleta - 65 Eur, Dziak J. - 65€, Fidzina V. -  65€, Vorobel M. - 65€, Mudr. Vorobel R.- 130€, Benko S. - 130€, Compel V . - 65€, Hanečak M.- 65€, Čudejko - 65€, Orovčík I.-  65€, Piontek R. - 65€, Reľovský M - 130€, Valigurský P. - 65€, Valigurský M. - 65€, Hajostek P. - 65€, Lesy Podolínec - 195€. Ďakujeme všetkým ktorí prispeli, a ktorí sa podieľali na zarybnení.

Dňa 07.05.2022 bol nasadený Pstruh potočný o dĺžke do 5 cm v počte 20 000 ks ( výmena za ikru podustvy). Po 1000 ks do potokov Krížny, Lomničský, Krumlov, Kolačkovký, Sulínsky, Malý Lipník, Ľubovniansky a po 2000 ks do potokov Rieka, Šambronský, Kamienka, Jakubianka, Hraničná a Litmanovský.

Dňa 04.05. dôjde k zarybneniu naších revírov násadou lipňa tymiánového v dĺžke od 7 cm do 10 cm následovne:

potok Jakubianka 13.000 ks a Kolačkovský potok 12.000 ks

Dňa 11.04. dôjde k zarybneniu naších revírov násadou pstruha dúhového následovne:

potok Rieka č. 1 - 150 kg, potok Kamienka - 100 kg, potok Jakubianka - 350 kg, Poprad č. 3c, 1962 - 400 kg