Aktuálne počasie

Rybársky lístok sa dá zakúpiť po dohode u p. Becheru. Tel. kontakt 0904521186

Dňa 07.05.2022 bol nasadený Pstruh potočný o dĺžke do 5 cm v počte 20 000 ks ( výmena za ikru podustvy). Po 1000 ks do potokov Krížny, Lomničský, Krumlov, Kolačkovký, Sulínsky, Malý Lipník, Ľubovniansky a po 2000 ks do potokov Rieka, Šambronský, Kamienka, Jakubianka, Hraničná a Litmanovský.

Dňa 04.05. dôjde k zarybneniu naších revírov násadou lipňa tymiánového v dĺžke od 7 cm do 10 cm následovne:

potok Jakubianka 13.000 ks a Kolačkovský potok 12.000 ks

Dňa 11.04. dôjde k zarybneniu naších revírov násadou pstruha dúhového následovne:

potok Rieka č. 1 - 150 kg, potok Kamienka - 100 kg, potok Jakubianka - 350 kg, Poprad č. 3c, 1962 - 400 kg