Aktuálne počasie

Dňa 28.09.2022 dôjde k zarybneniu rieky Poprad v celom úseku násadou hlavátky podunajskej vo veľkosti 50 + v celkovej hmotnosti 150 kg.  Nezamienať si ju so pstruhom dúhovým !!!!

Hlavátkové povolenia v predaji. P. Bechera tel. kontakt 0904521186 a p. Compeľ tel. kontakt 0907 401 503

Rybársky lístok sa dá zakúpiť po dohode u p. Becheru. Tel. kontakt 0904521186

Dňa 27.06.2022 bol do našich revírov nasadený lipeň tymiánový v počte 20.000 ks vo veľkosti 4 cm.

Dňa 24.06.2022  bol do rybníka Vengliská nasadený kapor K3 1500 kg a K5 400 kg. Spolu 1900 kg.

Dňa 12.06.2022 sme zarybnili rieku Poprad mrenou severnou o dĺžke 7 cm. Spolu 25 kg.

Dňa 02.06.2022  dôjde k zarybneniu rieky Poprad v celom úseku násadou lipňa tymiánového.

Dňa 27.05.2022 sme naše potoky zarybnili Pstruhom potočným o dĺžke do 7 cm v počte 27.000 ks v celkovej hodnote 1705,- €. Na túto peknú sumu prispeli MVDr. Truska Slavomír + MVDr. Truska Samo – 65 Eur, MVDr. Miloš Bodnár - 50 Eur Solotruk Ján - 30 Eur, Bratia Vyrostekovci  - 65 Eur, Kaleta Ján   - 65 Eur, Lichvár Dušan + Karaš Peter  - 65 Eur, MVDr. Jozef Kaleta - 65 Eur, Dziak J. - 65€, Fidzina V. -  65€, Vorobel M. - 65€, Mudr. Vorobel R.- 130€, Benko S. - 130€, Compel V . - 65€, Hanečak M.- 65€, Čudejko - 65€, Orovčík I.-  65€, Piontek R. - 65€, Reľovský M - 130€, Valigurský P. - 65€, Valigurský M. - 65€, Hajostek P. - 65€, Lesy Podolínec - 195€. Ďakujeme všetkým ktorí prispeli, a ktorí sa podieľali na zarybnení.

Dňa 07.05.2022 bol nasadený Pstruh potočný o dĺžke do 5 cm v počte 20 000 ks ( výmena za ikru podustvy). Po 1000 ks do potokov Krížny, Lomničský, Krumlov, Kolačkovký, Sulínsky, Malý Lipník, Ľubovniansky a po 2000 ks do potokov Rieka, Šambronský, Kamienka, Jakubianka, Hraničná a Litmanovský.

Dňa 04.05. dôjde k zarybneniu naších revírov násadou lipňa tymiánového v dĺžke od 7 cm do 10 cm následovne:

potok Jakubianka 13.000 ks a Kolačkovský potok 12.000 ks

Dňa 11.04. dôjde k zarybneniu naších revírov násadou pstruha dúhového následovne:

potok Rieka č. 1 - 150 kg, potok Kamienka - 100 kg, potok Jakubianka - 350 kg, Poprad č. 3c, 1962 - 400 kg